Maria_louise91 » Specials » Rechtsbronnen

De Rechtsbronnen uit ons rechtssysteem

De Rechtsbronnen uit ons rechtssysteem Het geheel van geldende rechtsregels in Nederland wordt het positief recht genoemd. Rechtsregels vloeien niet enkel voort uit de wet, maar ook uit andere bronnen, de rechtsbronnen. Hierna volgen vier artikelen, elk artikel beschrijft in van de rechtsbronnen.

De Rechtsbronnen

De Wet
De Rechtspraak
De Gewoonte
De Verdragen

Korte uitleg

Wetten zijn natuurlijk de door ons vastgelegde regels die opgeschreven zijn in wetboeken. De rechtspraak is echter ook een bron van recht, omdat door de rechter ook regels worden gevormd. Als een wet namelijk niet duidelijk genoeg is, zal een rechter deze moeten uitleggen en dus vormt hij zo een nieuwe regel. Dit wordt de jurisprudentie genoemd.

Naast de wet en de jurisprudentie kennen wij de gewoonte. Onder deze rechtsbron vallen de regels die binnen bepaalde groepen, bijvoorbeeld in de bouw, gelden. Deze regels staan niet in de wet, maar gelden wel! Als laatste kennen we nog de verdragen. Deze rechtsbron wordt steeds belangrijker in Nederland, omdat onze relatie met het buitenland steeds sterker wordt. Verdragen zijn wetten die bestaan tussen de landen die een verbond hebben gesloten, het verdrag. Ook deze verdragen gelden dus als wetten in Nederland en behoren dus, net als de wet, jurisprudentie en de gewoonte, tot het positief recht.
Rechtsbronnen: de Wet

Rechtsbronnen: de Wet

De eerste en vrijwel de belangrijkste rechtsbron uit ons positief recht staat bekend als de Wet. Dit is een zeer belangrijke bron, welke bijna allemaal algemeen verbindende voorschriften bevat. Deze r…

Rechtsbronnen: de Rechtspraak

Naast onze Wet is de Rechtspraak een zeer belangrijke rechtsbonnen binnen ons rechtssysteem. Rechters leggen wetten namelijk uit, ze interpreteren en vormen zo dus vaak nieuwe regels. Zo ontstaat naas…
Rechtsbronnen: de Gewoonte

Rechtsbronnen: de Gewoonte

De derde rechtsbron die wij in ons Nederlandse recht kennen, is de Gewoonte. Dit zijn bindende rechtsregels, welke niet in onze wet zijn vastgelegd, maar wel degelijk gelden binnen een bepaalde groep…

Rechtsbronnen: het Verdrag

Het Internationale recht speelt tegenwoordig in onze samenleving een grote rol. Steeds meer regels en wetten worden op hoger niveau gemaakt en gelden ook voor Nederland. Zo zijn verdragen en wetten ui…
Gepubliceerd door Maria_louise91 op 24-08-2010. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.